GL LANDGRAAF

5 mei jongstleden werden ‘wij’ onaangenaam verrast door een krantenartikel in de Limburger, over overlast in de bibliotheek Landgraaf, gelegen in het Burgerhoes https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220505_94083129

Naar aanleiding van dit artikel heeft  GroenLinks Landgraaf vragen gesteld aan de verantwoordelijke portefeuillehouder, namelijk Burgemeester de Boer voor veiligheid. 

"Met ontzetting heeft GroenLinks Landgraaf kennisgenomen van de stuitende overlast door jongeren in de bibliotheek binnen het Burgerhoes. Het Burgerhoes is bij uitstek een plaats waar de inwoners van Landgraaf terecht moet kunnen bij alle instanties die in dat Burgerhoes een plek hebben. Overlast is nooit te accepteren, maar al helemaal niet in een huis van burgers en voor burgers. 

GroenLinks Landgraaf maakt zich dan ook ernstig zorgen over de veiligheid van iedereen die in het Burgerhoes komt. Een groep van 20 personen kan erg intimiderend overkomen, ook al is niet iedereen in die groep overlast gevend. De overlast zoals genoemd (waterpistooltjes, voetballen, verbaal agressief) is onacceptabel.  

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan de portefeuillehouder. 

  • De jongeren die (nog) niet bekend waren, zijn die nu wel bekend bij de politie, jongerenwerkers, en overige instanties? 
  • Welke stappen gaat u zetten, eventueel met ketenpartners als bureau HALT, om de impact van het gedrag van de jongeren bij hen duidelijk te maken? 
  • De jongeren die bekend zijn, en een gebouwverbod kregen, worden zij doorgestuurd naar bureau HALT? 
  • Gaan de jongeren de schade vergoeden? Er zal extra zijn ingezet op onder andere schoonmaak, herstel van boeken. Daar hoeft de burger van Landgraaf niet voor te betalen. "

Naast deze brief, heeft raadslid Mireille Haex vandaag ook een bezoek gebracht aan de bibliotheek om de medewerkers een hart onder de riem te steken en hen te bedanken voor hun inzet. De chocolaatjes zijn dankbaar in ontvangst genomen.
Ook is van beide zijden uitgesproken dat we nader kennis zullen maken.
Mireille zal in de raad bespreekbaar maken, om met (een delegatie van) de raad een bezoek te brengen aan de bibliotheek, om meer te leren over wat de bibliotheek allemaal doet voor de burgers.

 

Langraaf, 6 mei 2022