Agenda

 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken (20.00 uur)
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag vorige ALV (23 september 2022)
 4. Secretarieel verslag bestuur afgelopen jaar
 5. Financieel verslag 2022
  • Verslag kascommissie
 6. Begroting 2023
 7. Fractieverslagen (ter plekke gepresenteerd)
 8. Terugblik Provinciale Verkiezingen 2023
 9. Benoeming nieuwe bestuursleden
 10. Discussie komend jaar
 11. Rondvraag
 12. Sluiting (21.30 uur)

 

Vragen: parkstad@groenlinks.nl

Deze vergadering is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, echter hebben alleen leden stemrecht. Ken jij mensen die geinteresseerd zijn in GroenLinks? Breng ze mee zodat ze een kijkje in GroenLinks Parkstad kunnen nemen!