Vanaf nu proberen we met een zekere regelmaat op de pagina "uitgelicht" standpunten te publiceren, die niet noodzakelijk het standpunt van GroenLinks weergeven, maar die we voldoende interessant vinden om er aandacht voor te vragen. Als eerste publiceren we een 'Position paper' over grensoverschrijdende samenwerking. Ga naar https://parkstad.groenlinks.nl/uitgelicht